Phớt Phá Da Cam Foam Orange Peel Removal Pad-3000 Grit Purple Velvet TwinPack Pack 3 inch-MSP 2072080P

[giaban]329,000đ[/giaban]

[giacu]388,000đ[/giacu]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[thuonghieu]MAXSHINE[/thuonghieu]


[tomtat]
Mã sản phẩm : 2072080P
Phớt Phá Da Cam Foam Orange Peel Removal Pad-3000 Grit Purple Velvet màu tím sáng loại 3 inch, túi 2 sản phẩm. Độ nhám 3000 có thể làm cho những lớp sơn da cam mỏng trở nên mịn màng mà không gây ảnh hưởng đến bề mặt sơn. Được thiết kế như vỏ cảm để tạo ra phần tiếp xúc với bề mặt được đánh bóng tốt hơn. Phớt Phá Da Cam 3000 màu tím sáng. Chất liệu bằng vải nhung có độ căng, ít bào mòn. Hiệu quả cao trong việc loại bỏ da cam khỏi hệ thống sơn OEM (mỏng). Tạo ra một bề mặt mịn hoàn hảo mà không cần phải dùng đến việc chà nhám ướt.
[/tomtat]
[chitiet]
Phớt Phá Da Cam Foam Orange Peel Removal Pad-3000 Grit Purple Velvet màu tím sáng loại 3 inch, túi 2 sản phẩm. Độ nhám 3000 có thể làm cho những lớp sơn da cam mỏng trở nên mịn màng mà không gây ảnh hưởng đến bề mặt sơn. Được thiết kế như vỏ cảm để tạo ra phần tiếp xúc với bề mặt được đánh bóng tốt hơn. Phớt Phá Da Cam 3000 màu tím sáng. Chất liệu bằng vải nhung có độ căng, ít bào mòn. Hiệu quả cao trong việc loại bỏ da cam khỏi hệ thống sơn OEM (mỏng). Tạo ra một bề mặt mịn hoàn hảo mà không cần phải dùng đến việc chà nhám ướt.
[/chitiet]
Bình luận

BÌNH LUẬN CỦA BẠN