Phớt Foam nối Interface Pad-3 inch-MSP 3090075

[giaban]Giá liên hệ[/giaban]

[giacu]Giá liên hệ[/giacu]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[thuonghieu]MAXSHINE[/thuonghieu]


[tomtat]
Mã sản phẩm : 3090075
Phớt Foam nối Interface màu đen loại 3 inch, có 1 lỗ lớn ở giữa và 8 lỗ nhỏ xung quanh. Dùng để nối đế đệm và phớt đánh bóng, nằm ở giữa. Túi: 2 cái. Dùng để nối đế đệm và phớt đánh bóng, nằm ở giữa. Không sử dụng để nối với chà nhám khô và khi sử dụng chà nhám.Đánh bóng ở giữa và cuối công đoạn liên quan đến hạt mịn hơn. Được làm bằng lớp bọt siêu mềm.
[/tomtat]
[chitiet]
Phớt Foam nối Interface màu đen loại 3 inch, có 1 lỗ lớn ở giữa và 8 lỗ nhỏ xung quanh. Dùng để nối đế đệm và phớt đánh bóng, nằm ở giữa. Túi: 2 cái. Dùng để nối đế đệm và phớt đánh bóng, nằm ở giữa. Không sử dụng để nối với chà nhám khô và khi sử dụng chà nhám.Đánh bóng ở giữa và cuối công đoạn liên quan đến hạt mịn hơn. Được làm bằng lớp bọt siêu mềm.
[/chitiet]
Bình luận

BÌNH LUẬN CỦA BẠN