Pad đánh bóng bằng tay Hand Polishing Pad Holder-MSP 701201

[giaban]119,000 đ[/giaban]

[giacu]168,000 đ[/giacu]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[thuonghieu]MAXSHINE[/thuonghieu]


[tomtat]
Mã sản phẩm : 701201
Pad đánh bóng bằng tay 5 inch/125mm. Màu đen, được đặc chế dùng trong bước cuối cùng – Bước Silicon Wax, làm bóng bề mặt sau khi hoàn thiện đánh bóng.
[/tomtat]
[chitiet]
Pad đánh bóng bằng tay 5 inch/125mm. Màu đen, được đặc chế dùng trong bước cuối cùng – Bước Silicon Wax, làm bóng bề mặt sau khi hoàn thiện đánh bóng.
[/chitiet]
Bình luận

BÌNH LUẬN CỦA BẠN